Ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου επενδύσεων της εταιρείας

Το Carrefour στο Avenue καθιερώνει μια σειρά από καινοτομίες σε ότι αφορά στην οργάνωσή του, ενώ «φιλοξενεί» το πρώτο shop in a shop Κωτσόβολος, το οποίο αποτελεί μια νέα προσθήκη στο concept καταστημάτων της Μαρινόπουλος. Αποτελεί επίσης, ένα από τα «πράσινα» καταστήματα της αλυσίδας, στο οποίο έχουν εφαρμοστεί σειρά μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση του ενεργειακού του αποτυπώματος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μαρινόπουλος Α.Ε., Jérôme Loubère, δήλωσε: «Η αλυσίδα επιμένει με απόλυτη προσήλωση στο επενδυτικό της πλάνο, συνεχίζοντας πέρα από την επέκταση του δικτύου της και την πλήρη αναβάθμιση του συνόλου των καταστημάτων Carrefour, με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεών της, την αύξηση των θέσεων εργασίας, και, φυσικά, την πλήρη ικανοποίηση κάθε ανάγκης ή επιθυμίας των καταναλωτών».