Για έναν επιπλέον χρόνο

Η συνεργασία αφορά στην προετοιμασία των αρχείων του ομίλου L’Oreal σχετικά με το εξειδικευμένο color management, την ηλεκτρονική επεξεργασία των εικόνων και την προσαρμογή τους ανάλογα με το είδος της εκτύπωσης που θα ακολουθήσει, είτε πρόκειται για καταχωρίσεις σε ημερήσιο και περιοδικό τύπο και ψηφιακές εκτυπώσεις είτε για συσκευασίες προϊόντων.