Μετά τον χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό αλφαβητισμό που προηγήθηκε, κατά τη φετινή περίοδο, πεδίο θεματικής αναφοράς θα είναι η υγεία, που αποτελεί τομέα βασικής δραστηριότητας και τεχνογνωσίας της εταιρείας. Στόχο της δράσης 2019-2020 αποτελεί η ενημέρωση μαθητών σε επιλεγμένα Γυμνάσια και Λύκεια με «Γνώσεις για καλύτερη Υγεία»: σε θέματα που αφορούν στην πρόληψη και ειδικότερα στη διατροφή κατά την εφηβεία, τη σωματική άσκηση και τον αθλητισμό, τη διαχείριση του άγχους και την αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών.

Για την υλοποίηση της δράσης, θα δημιουργηθεί από στελέχη και συνεργάτες της Interamerican μια κοινότητα μεντόρων, που θα συμμετάσχουν σε σειρά συνεδριών με τάξεις των ενδιαφερομένων Γυμνασίων και Λυκείων, μέσω άμεσης διαδικτυακής επικοινωνίας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της The Tipping Point.