Στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναδοχή Παιδιού»

Η αξία αυτής της συμμετοχής ανέρχεται στα 185.919 ευρώ και δηλώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη διασφάλιση βασικών δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων σε υπανάπτυκτες χώρες, θέματα τα οποία η Interamerican προτάσσει στην εταιρική υπευθυνότητα, έχοντας ως κώδικες αναφοράς τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) και την Ατζέντα 2030 με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ. Η μεθοδολογία ανάπτυξης της συνεργασίας που ακολουθεί η Interamerican, εμπλέκει με αναδοχές όλους τους διοικητικούς τομείς και τα γραφεία του δικτύου πωλήσεων της εταιρείας. Το 2016, η εταιρεία υποστήριξε την ActionAid και μέσω της συμμετοχής διοικητικών στελεχών της στη διαδραστική εμπειρία World Meal.