Σε επίπεδο επικοινωνίας και προβολής
Η Hill+Knowlton Strategies και ο όμιλος Adecco Ελλάδας ανανέωσαν πρόσφατα την μακροχρόνια συνεργασία τους.

H Hill + Knowlton Strategies αποτελεί τον επικοινωνιακό σύμβουλο του ομίλου Adecco Ελλάδας, ενώ διαχειρίζεται ολιστικά το πρόγραμμα προβολής της Adecco σε traditional και digital media. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει storytelling & PR, media relations, event management, διαχείριση και ανάπτυξη digital assets, καθώς και community management. Παράλληλα, η Hill + Knowlton Strategies σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών L.M.G. διενεργεί σε ετήσια βάση, για λογαριασμό της Adecco, έρευνα κοινής γνώμης για την αποτύπωση των τάσεων που αφορά στην «Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα».