Μετά την BBDO, επίκειται ανανέωση συνεργασίας και σε επίπεδο media με την BGM OMD/The Media Corp.

Για την επίσημη ανάθεση του έργου και την υπογραφή της σύμβασης εκκρεμούν εσωτερικές διαδικασίες από την ΕΠΑ Αττικής που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του επόμενου μήνα και οι νέες της συμβάσεις θα ξεκινήσουν την επόμενη χρονιά.

Το έργο για τα media έχει προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ, και αφορά σε 2 χρόνια με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την ΕΠΑ Αττικής για χρονικό διάστημα έως και 1 έτος, όπου το κονδύλι εκτιμάται ότι θα ανέλθει κατά ανώτατο όριο στα 5,9 εκατ. ευρώ.

Στο spec συμμετείχαν επίσης οι εταιρείες UpSet!, Ashley & Holmes, McCann Erickson Athens, MindShare, Tempo OMD, Cia και Leo Burnett.