Σε επίπεδο στρατηγικής επικοινωνίας.

Η Concept Communication Strategies συνεχίζει ως το PR agency για τη διαμόρφωση της στρατηγικής επικοινωνίας της Frezyderm. Έχοντας ήδη συμπληρώσει έναν χρόνο κοινής πορείας με την ελληνική εταιρεία δερμοκαλλυντικών προϊόντων, η συνεργασία ανανεώθηκε με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του επικοινωνιακού πλάνου της εταιρείας μέσα από τις υπηρεσίες Media Relations, Press Office, Event Management και Influencers Marketing.

Ο πρώτος χρόνος συνεργασίας ολοκληρώθηκε με εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως επισημαίνουν οι δυο εταιρείες, σε επίπεδο δημοσιότητας μέσα από πλήθος PR Impressions, launch προϊόντων και συνεργασίες με Influencers, Editors & Bloggers. Σημειώνεται ότι η πανδημία αποτέλεσε για τις Concept και Frezyderm κίνητρο διαμόρφωσης μιας νέας στρατηγικής επικοινωνίας, ικανής να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες.