Για τα επόμενα 7 χρόνια

Στην ανανέωση της σύμβασης της First Data με την Alpha Bank συνέβαλαν, κατά κύριο λόγο, η μακρόχρονη υποστήριξη της Τράπεζας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επιχειρησιακού της σχεδιασμού και η αποτελεσματική στήριξη των πελατών σε δύσκολες συνθήκες, όπως η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Οι υπηρεσίες που παρέχει η First Data στην Alpha Bank περιλαμβάνουν έκδοση και διαχείριση καρτών, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, προσωποποίηση καρτών, καθώς και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η ασφάλεια των συναλλαγών και η προστασία μέσω SMS Alerts.