Το Sales Promotion Center ανανέωσε το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001: 2015 για την επόμενη τριετία. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν επισφραγίζει μόνο τις δομημένες και πρότυπες διαδικασίες, με τις οποίες λειτουργεί η εταιρεία, αλλά διασφαλίζει και το επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών που απολαμβάνουν πολυεθνικοί και μη πελάτες, που συνεργάζονται μαζί της όλα αυτά τα χρόνια.

«Ο ενδελεχής έλεγχος που υλοποιήθηκε από την Hellenic Lloyd’s SA για λογαριασμό της Lloyd’s Register Group Ltd, αλλά και η καθολική συμμετοχή των στελεχών της εταιρείας στη διαδικασία, αποδεικνύουν το κύρος της συγκεκριμένης πιστοποίησης, αλλά και τη σημαντικότητά της για το επίπεδο της συνολικής προσφερόμενης υπηρεσίας του Sales Promotion Center, αντίστοιχα», όπως επισημαίνει η εταιρεία.