Στον αέρα βρίσκεται η νέα εταιρική ιστοσελίδα της Frigoglass, www.frigoglass.com. Η ανανεωμένη ιστοσελίδα είναι δομημένη σε επτά θεματικές ενότητες μέσα από τις οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά το προφίλ της εταιρείας, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, η ενημέρωση των επενδυτών, η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης, οι πελάτες και καριέρα.