Τον νέο σχεδιασμό του εταιρικού website της παρουσίασε η Safilo. Το website ανανεώθηκε με στόχο να βελτιώσει την αλληλεπίδραση με πελάτες, επενδυτές, καταναλωτές, νέα ταλέντα, προμηθευτές, καθώς και τοπικές κοινότητες, αναδεικνύοντας, ταυτόχρονα, τις αξίες που προάγει η εταιρεία: κατασκευαστική αρτιότητα, καινοτομία σε επίπεδο τεχνολογίας και υλικών, αριστεία προϊόντων, σεβασμός για το περιβάλλον και sustainability.

To περιεχόμενό του οργανώθηκε ανά τομέα (Σχετικά Με Εμάς, Προϊόντα, Sustainability, Διοίκηση, Επενδυτές, Άνθρωποι, Μedia, Πελάτες) και εμπλουτίζεται με εικόνες, δεδομένα και infographic στοιχεία. Αποτελεί δε, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ένα από τα ορόσημα
στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Safilo, ο οποίος περιλαμβάνει, επίσης, την έναρξη λειτουργίας της νέας Β2Β πλατφόρμας και την υιοθέτηση της νέας πλατφόρμας CRM.