Η Beiersdorf Hellas δεσμεύεται έμπρακτα στους εργαζομένους της μέσω ανανεωμένου προγράμματος παροχών. Η ιατρική κάλυψη, το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, τα bonus και οι διατακτικές, συναποτελούν τις γενικές και θεμελιώδεις παροχές της εταιρείας. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την ευημερία των εργαζομένων της, καθώς και τις εξελίξεις όσον αφορά στο εργασιακό περιβάλλον, η Beiersdorf Hellas εξασφαλίζει μια σειρά παροχών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων της για well-being, work-life balance, καθώς και work flexibility.

Όσον αφορά στον πυλώνα του well-being, οι παροχές συνοψίζονται σε συνδρομή σε γυμναστήριο, συνεδρίες μασάζ, δωρεάν συνεδρίες σε διατροφολόγο και πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης Employee Assistant Program, διαθέσιμο τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους.

Για την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας, η εταιρεία εφαρμόζει Early Fridays με το ωράριο να τελειώνει στις 15:00, κάθε Παρασκευή, όλου του χρόνου και κάθε μέρα στη διάρκεια του Αυγούστου, παρέχει επιπλέον μέρες άδειας σε νέους γονείς, καθώς και εκπτώσεις για αγορά προϊόντων Beiersdorf, τριμηνιαία πακέτα προσωπικού και εταιρικό παρκινγκ. Παράλληλα, η Beiersdorf Hellas κάνει σημαντικά βήματα όσον αφορά στο work flexibility, υιοθετώντας ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας.