Στις 25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου CSR Hellas, για πρώτη φορά με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης. Νέα τακτικά μέλη του ΔΣ του Δικτύου εκλέχτηκαν οι Σταυρούλα Αγγελοπούλου (Υποδιευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας, Όμιλος ΟΤΕ) και Ιωάννα Σαπουντζή (Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Τράπεζα της Ελλάδος).

Αναπληρωματικό μέλος η Ζωή Παχούντη (ΠροϊσταμένηΤμήματος ΚΕΕΠ & Συντονίστρια Επιτροπής ΕΚΕΕΡΤ). Το Δίκτυο συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας και σύμφωνα με τον απολογισμό της περιόδου 2019/20, συμμετείχε σε συνεργατικές δράσεις με την κυβέρνηση και δημόσιους φορείς και ενίσχυσε τον θεσμικό του ρόλο με τη συμμετοχή του σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς (CSR Europe).

Στη Γενική Συνέλευση παρουσιάστηκε η στρατηγική επικοινωνίας του, όπως και η καλή πρακτική του CSR Summer school. Παράλληλα, υπήρξε ενημέρωση για τις νέες τάσεις και προκλήσεις στην επόμενη μέρα της πανδημίας και του Green Deal, καθώς και όλες τις εξελίξεις στην ΕΚΕ.