Την ανανεωμένη της εταιρική εικόνα παρουσίασε μεταξύ άλλων, χθες η Δέλτα σε σχετική εκδήλωση Τύπου. Την εκδήλωσε άνοιξε ο Κωνσταντίνος Μεφσούτ, ο οποίος από τις αρχές του έτους έχει αναλάβει τη θέση του Corporate Affairs & Sustainability Director στη Δέλτα, με στόχο όπως επεσήμανε, να ενισχυθεί η εξωστρέφεια της εταιρείας και να τοποθετηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Παράλληλα, ανέφερε την ένταξη της Αντιγόνης Παφίλη στο δυναμικό της εταιρείας ως Communications and Engagement Manager. Όπως επισημάνθηκε, η Δέλτα σηματοδοτεί το πέρασμά της σε μια νέα εποχή, «παραμένοντας προσηλωμένη στον στόχο της να αναθρέφει ένα καλύτερο και βιώσιμο αύριο για όλους, με ποιοτικά, απολαυστικά και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα». Στη νέα εποχή της, ως μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη εταιρεία τροφίμων, η Δέλτα φιλοδοξεί να αναδείξει τη δύναμη της καλής διατροφής σε όλα τα επίπεδα, ως κινητήρια δύναμη για την υγεία και την ευημερία των καταναλωτών, της κοινωνίας, καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Χρήστος Τσόλκας, ανέφερε σχετικά: «Το βασικότερο όχημά μας στη νέα εποχή της Δέλτα είναι μια φιλόδοξη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που στον πυρήνα της έχει την υπεύθυνη καινοτομία, η οποία διέπει το σύνολο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Χτίζουμε πάνω στα γαλακτοκομικά προϊόντα Δέλτα ένα διευρυμένο portfolio προϊόντων με πολλές κατηγορίες, με στόχο να γίνουμε σημείο αναφοράς στην καλή διατροφή». Παράλληλα, υλοποιεί ένα καινοτόμο, όπως το χαρακτηρίζει, για τα ελληνικά δεδομένα project για την αποτύπωση των ESG επιδόσεων των προϊόντων της σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας.