Με τη συμμετοχή του ΣΕΤΕ, της ΕΔΕΕ και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Στο πλαίσιο αυτό, ανατέθηκε η εκπόνηση του business plan της Marketing Greece στη McKinsey & Company, η οποία ανέλαβε να συνδράμει αυτή την προσπάθεια ως συνέχεια της μελέτης «Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά», στην οποία αναδείχθηκαν λεπτομερώς η σημασία και οι αναπτυξιακές προοπτικές του ελληνικού τουρισμού. To business plan ολοκληρώνεται τις προσεχείς μέρες και αναμένεται να παραδοθεί σύντομα. Όπως είναι γνωστό, η Marketing Greece στοχεύει στην προβολή του ελληνικού τουρισμού σε συνεργασία με τους κλαδικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στην προσέλκυση περισσότερων διεθνών επισκεπτών από συγκεκριμένες αγορές στόχους στη χώρα μας.

Στις ενέργειες που αναμένεται να κάνει η Marketing Greece περιλαμβάνεται η δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας, η ανάπτυξη δικτύων δημοσίων σχέσεων σε βασικές αγορές-στόχους, η υποστήριξη εκδηλώσεων με προσκεκλημένους εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας και του τύπου σε συνεργασία με φορείς του τουρισμού, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με το σχεδιασμό τουριστικών προϊόντων και το στρατηγικό σχέδιο προώθησης τους, η δημιουργία προωθητικού περιεχομένου το οποίο θα διανείμει μέσω του δικτύου δημοσίων σχέσεων που θα διατηρεί κ.α.

Η Marketing Greece θα προχωρήσει στη σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ. Για την πραγματοποίηση των επενδύσεων που απαιτούνται προκειμένου η Marketing Greece να τεθεί σε λειτουργία, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών, θα απαιτηθούν κεφάλαια που αναμένεται να συγκεντρωθούν από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό θα διεξαχθεί επενδυτικό roadshow όπου θα παρουσιασθούν οι στόχοι, οι βασικές πτυχές του business plan και οι βασικές δραστηριότητες  της Marketing Greece.