Συμπεράσματα του HSBC Trade Forecast

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης (64%) αναμένουν ότι ο όγκος του εμπορευματικού εμπορίου θα αυξηθεί κατά τους επόμενους έξι μήνες. Όσον αφορά στο απώτερο μέλλον, τις βάσεις για μια μέτρια ανάκαμψη φαίνεται να θέτει η αύξηση των εισαγωγών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, η οποία θα ενισχυθεί καθώς σταθεροποιούνται οι οικονομικές συνθήκες στην Κίνα. Η μελέτη, καταδεικνύει τις 5 βασικές παγκόσμιες τάσεις που θα έχουν θετικό αντίκτυπο, οι οποίες είναι η σταθεροποίησης της Κινεζικής οικονομίας, η ενίσχυση των επενδύσεων, η κυκλική ανάκαμψη σε βασικούς οικονομικούς κλάδους, οι θετικές προσπάθειες απελευθέρωσης του εμπορίου, η επέκταση των ευκαιριών για ανάπτυξη του εμπορίου και των υπηρεσιών. «Βλέπουμε τη φάση αυτή ως μια μεταβατική ύφεση, της οποίας έχουμε προσπεράσει το χαμηλότερο σημείο», σχολίασε μεταξύ άλλων ο Stuart Tait, Head of Global Trade and Receivables Finance της HSBC.