Παρατηρούνται ανακατατάξεις και τάσεις συγκέντρωσης
Ανοδικά κινήθηκαν τα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα το 2018 σε σχέση με το 2017.

Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας» που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ, τα συνολικά τους έσοδα κατέγραψαν αύξηση σε ποσοστό της τάξης του 1,5%, ανακάμπτοντας μετά από 5 χρόνια συνεχούς μείωσης. Σύμφωνα με την έρευνα, τα έσοδα των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας, τα τελευταία χρόνια, έχουν επιβαρυνθεί αρνητικά από την επιβολή του Νόμου 4172/2013 (μηχανισμός clawback/rebate), βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις του κλάδου υποχρεώθηκαν σε «απομείωση» των απαιτήσεών τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Την ίδια στιγμή παρατηρούνται ανακατατάξεις και τάσεις συγκέντρωσης στον κλάδο.