Σε μια γενικότερη εικόνα, φαίνεται ότι οι εφημερίδες εξακολούθησαν να έχουν πτώση στην πανελλαδική αναγνωσιμότητά τους, σε σχέση με το αντίστοιχο κύμα του προηγούμενου έτους (Β10). Στο Top 10 που δημοσιεύει σήμερα το Marketing Week (Πίνακας 1), τη μεγαλύτερη πτώση πανελλαδικά είχαν η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, με 517.000 αναγνώστες από 654.000 (πτώση -20%), το Πρώτο Θέμα, με 631.000 αναγνώστες από 747.000 (πτώση -15%), αλλά και το Βήμα της Κυριακής, με 672.000 αναγνώστες από 755.000 (πτώση -10%).

 Πίνακας1: Πανελλαδική αναγνωσιμότητα εφημερίδων – Bari/Focus – Top 10 – Μάρτιος –Σεπτέμβριος 2011 (Β11)

 Α/Α  Εφημερίδα  Α10  Β10  Α11  Β11  Α11 Vs A10 (%)  B11 Vs B10 (%)
 1  Το Βήμα της Κυριακής  805  755  785  672  -11  -10
 2  Η Καθημερινή της Κυριακής  562  591  733  650  +10  +9
 3  Πρώτο Θέμα  856  747  770  631  -16  -15
 4  Έθνος της Κυριακής  664  614  674  598  -3  -2
 5  Real News  434  458  528  532  +16  +16
 6  Κυριακάτικη Eλευθεροτυπία  668  654  695  517  -21  -20
 7  Free Sunday  304  374  545  487  +30  +30
 8  City Press  320  356  396  344  -3  -3
 9  Athens Voice  309  340  317  310  -9  -8
 10  Metro  307  318  359  300  -6  -5

 Δείγμα: Άνδρες-Γυναίκες 13-70/Πανελλαδικά, Ποσά σε χιλιάδες αναγνώστες

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν η δωρεάν Κυριακάτικη εφημερίδα Free Sunday του Γιώργου Κύρτσου, με 487.000 αναγνώστες από 374.000 (αύξηση 30%), η RealNews, με 532.000 αναγνώστες από 458.000 (αύξηση 16%), αλλά και η Καθημερινή της Κυριακής, με 650.000 αναγνώστες από 591.000 (αύξηση 9%). Η πρώτη εφημερίδα σε πανελλαδική αναγνωσιμότητα παραμένει το Βήμα της Κυριακής, ακολουθούμενο από την Καθημερινή της Κυριακής και το Πρώτο Θέμα.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στο Top 10 των εφημερίδων με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα, παραμένουν οι δωρεάν καθημερινές εφημερίδες City Press (8η) και Metro (10η), αλλά και η εβδομαδιαία δωρεάν εφημερίδα του Φώτη Γεωργελέ, Αthens Voice (9η), οι οποίες είχαν μονοψήφιο ποσοστό πτώσης αναγνωσιμότητας, -3%, -5% και -8%, αντίστοιχα.


Πρωτιά της Free Sunday στην Αττική
Μια διαφορετική εικόνα για την αναγνωσιμότητα των εφημερίδων προσφέρει η μελέτη των στοιχείων της Bari/Focus για την Αττική για την ίδια περίοδο, Μάρτιος-Σεπτέμβριος 2011 (Β11). Σύμφωνα με αυτά (Πίνακας 2), στην κορυφή της αναγνωσιμότητας στην πρωτεύουσα βρίσκεται η Free Sunday, με 449.000 αναγνώστες, πίσω από την οποία βρίσκονται τόσο η Καθημερινή της Κυριακής (448.000 αναγνώστες), όσο και το Βήμα της Κυριακής (426.000).

 Πίνακας 2: Tοp 10 Παναττικής αναγνωσιμότητας εφημερίδων – Bari/Focus – Μάρτιος –Σεπτέμβριος 2011 (Β11)

 Α/Α  Εφημερίδα  Β 11
 1  Free Sunday  449
 2  Καθημερινή της Κυριακής  448
 3  Το Βήμα της Κυριακής  426
 4  City Press  344
 5  Πρώτο Θέμα  329
 6  Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία  324
 7  Εθνος της Κυριακής  313
 8  Athens Voice  305
 9  RealNews  304
 10  Metro  300

 Δείγμα: Άνδρες-Γυναίκες 13-70/Αττική, Ποσά σε χιλιάδες αναγνώστες

Την ίδια στιγμή, η City Press εισέρχεται στην πρώτη τετράδα της σχετικής κατάταξης, με 344.000 αναγνώστες, ξεπερνώντας και το Πρώτο Θέμα, που βρίσκεται πέμπτο με 329.000 αναγνώστες. Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται και εδώ, τόσο η εβδομαδιαία δωρεάν εφημερίδα Athens Voice (8η, με 305.000 αναγνώστες), όσο και η Metro (10η, με 300.000 αναγνώστες), ενισχύοντας την άποψη ότι η δυναμική του δωρεάν Τύπου είναι ισχυρή τόσο στην Αττική, όσο και πανελλαδικά.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα παράμετρος στην κατάταξη της Αττικής είναι το γεγονός ότι η RealNews βρίσκεται στην 9η θέση, με αναγνωσιμότητα 304.000 αναγνώστες, όταν σε πανελλαδικό επίπεδο το ίδιο διάστημα βρίσκεται στην πέμπτη θέση. Στοιχείο που δείχνει την ισχυρή δυναμική της εφημερίδας στην περιφέρεια.

Το ίδιο ισχύει και για τις εφημερίδες Το Βήμα της Κυριακής, Καθημερινή της Κυριακής και Πρώτο Θέμα, οι οποίες στην Αττική βρίσκονται χαμηλότερα σε επίπεδο αναγνωσιμότητας απ’ ό,τι στο σύνολο της χώρας.


Μεγαλύτερη η πτώση από Α11 στο Β11
Εάν η πτώση της αναγνωσιμότητας στο νέο κύμα της Bari/Focus, είναι σημαντική συγκρινόμενη με τα στοιχεία του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, εάν συγκριθεί με τα στοιχεία της ακριβώς προηγούμενης μέτρησης, δηλαδή σε σχέση με το Α11 (Σεπτέμβριος 2010-Μάρτιος 2011), είναι πολύ μεγαλύτερη (Πίνακας 3).

 Πίνακας 3: Πανελλαδική αναγνωσιμότητα εφημερίδων – Bari/Focus – Κατάταξη με βάση τις εφημερίδες με τη μεγαλύτερη πτώση (Β11VsA11)

 A/A  Εφημερίδα  Α10  Β10  Α11  Β11  Α11VsA10 (%)  B11VsA11
 1  Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία  668  654  695  517  -21  -178
 2  Πρώτο Θέμα  856  747  770  631  -16  -139
 3  Το Βήμα της Κυριακής  805  755  785  672  -11  -113
 4  Η Καθημερινή της Κυριακής  562  591  733  650  10  -83
 5  Ο Κόσμος του Επενδυτή  218  208  180  102  -51  -78
 6  Έθνος της Κυριακής  664  614  674  598  -3  -76
 7  Metro  307  318  359  300  -6  -59
 8  Free Sunday  304  374  545  487  30  -58
 9  SportDay  199  239  247  194  -19  -53
 10  City Press  320  356  396  344  -3  -52
 11  Τα Νέα (ΣΑ)  348  322  326  284  -12  -42
 12  Τα Νέα  170  162  169  142  -12  -27
 13  Καθημερινή (ΣΑ)  141  140  152  128  -9  -24
 14  Έθνος (ΣΑ)  184  173  186  163  -6  -23
 15  Καθημερινή  111  11  122  99  -11  -23
 16  Espresso Κυριακής  124  122  132  112  -8  -20
 17  Ελευθεροτυπία (ΣΑ)  272  264  213  194  -27  -19
 18  Espresso  281  279   264  247  -11  -17
 19  Ναυτεμπορική (ΣΑ)  88  63  81  66  5  -15
 20  Ελευθεροτυπία  136  139  120  109  -22  -11
 21  Athens Voice  309  340  317  310  -9  -7
 22  Lifo  289  298  272  272  -9  0
 23  Έθνος  141  131  129  131  0  2
 24  Κέρδος (ΣΑ)  33  31  29  31  0  2
 25  Real News  434  458  528  532  16  4
 26  Χρυσή Ευκαιρία  206  225  303  352  56  49

 Δείγμα: Άνδρες-Γυναίκες 13-70/Πανελλαδικά, Ποσά σε χιλιάδες αναγνώστες

Στον σχετικό πίνακα που ετοιμάσαμε, διαπιστώνει κανείς ότι η πτώση των μεγάλων Κυριακάτικων εφημερίδων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία είναι στους -178.000 αναγνώστες (!) και έχει τη μεγαλύτερη πτώση, το Πρώτο Θέμα -139.000 αναγνώστες, το Βήμα της Κυριακής έχει απώλειες -113.000 αναγνώστες, ενώ η Καθημερινή της Κυριακής -83.000 αναγνώστες.

Η πτώση των καθημερινών εφημερίδων είναι μικρότερη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τη μεγαλύτερη αύξηση αναγνωσιμότητας έχει η Real News, στο +4.000. Υπάρχει φυσικά και η Χρυσή Ευκαιρία με αύξηση 49.000 αναγνώστες, αλλά πρόκειται για μια εφημερίδα ιδιαίτερου concept και καθόλου ενδεικτική για την αναγνωσιμότητα των πολιτικών και οικονομικών εφημερίδων.

Στο ίδιο πλαίσιο, από τον δωρεάν Τύπο εξαιρετική είναι η πορεία της Lifo του Στάθη Τσαγκαρουσιάνου, που παρέμεινε σταθερή σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Αντίθετα, σημαντική πτώση είχαν η Metro (-59.000), η Free Sunday (-58.000), αλλά και η City Press (-52.000). Τέλος, μικρότερη ήταν η πτώση της Athens Voice, -7.000 αναγνώστες.