Το εργατικό δυναμικό της AXA παγκοσμίως περιλαμβάνει 166.000 ανθρώπους σε 64 χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία του 2015, οι γυναίκες αποτελούν το 53% των ανθρώπων της εταιρείας και κατέχουν το 42% των διοικητικών θέσεων. Μαζί με την ανάληψη διοικητικών θέσεων, δέσμευση της ΑΧΑ αποτελεί η αύξηση του ποσοστού των γυναικών και σε υψηλόβαθμες ηγετικές θέσεις.