Το σύστημα θέρμανσης καπνού της ΒΑΤ, Glo, έλαβε τεκμηριωμένο επιστημονικά ισχυρισμό από το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας για μικρότερη συγκέντρωση χημικών ουσιών με αναγνωρισμένη τοξικότητα στις εκπομπές του σε σύγκριση με το συμβατικό κάπνισμα.

Ο ισχυρισμός βασίζεται στην επιστημονική αξιολόγηση για το Glo classic tobacco από την ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης του βαθμού βλαπτικότητας των νέων προϊόντων καπνού που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας βάσει της νομοθεσίας και στη σχετική απόφαση που εκδόθηκε.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της BAT Hellas, Vitalii Kochenko, ανέφερε: «Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση που αναγνωρίζει επιστημονικά ότι το σύστημα θέρμανσης καπνού της ΒΑΤ έχει μικρότερη τοξικότητα στη συγκέντρωση χημικών ουσιών στις εκπομπές του σε σύγκριση με το συμβατικό τσιγάρο».