Αυτό προκύπτει από την έρευνα της EY, CEO Imperative Study 2019, μεταξύ 200 CEOs, 100 ανώτερων θεσμικών επενδυτών, και 100 ανεξάρτητων μελών Διοικητικών Συμβουλίων. Ωστόσο, οι CEOs και τα ΔΣ αλλάζουν την εικόνα των διοικητικών μοντέλων, με την προσθήκη πολλών διευθυντικών θέσεων τα τελευταία χρόνια, όπως αυτή του Διευθυντή Καινοτομίας (Chief Innovation Officer), του Διευθυντή Ψηφιακών Συστημάτων (Chief Digital Officer) και του Διευθυντή Στρατηγικής (Chief Strategy Officer).

Οι προσθήκες και οι αλλαγές στη δομή C-suite βρίσκονται ακόμα υπό σχεδιασμό, με το 72% των CEOs να αναμένουν να προσθέσουν θέσεις ή να αλλάξουν αντικείμενο σε ρόλους στη δομή C-suite, ενώ το 82% των μελών ΔΣ αναφέρουν ακριβώς το ίδιο. Οι 5 κυριότερες νέες δυνατότητες που πρέπει να ενταχθούν στη δομή C-suite, σύμφωνα με τους CEOs, είναι: ο ψηφιακός μετασχηματισμός (55%), η καινοτομία (53%), η τεχνητή νοημοσύνη (43%), η επιστήμη των δεδομένων (data science-33%) και η επιστήμη της συμπεριφοράς (behavioral science-25%).