Η τελευταία έκθεση της Association of National Advertisers (ANA) για τα in-house agencies έδειξε ότι το 82% των μελών της ανέφερε ότι διαθέτει ένα, σημειώνοντας αύξηση από το 78% του 2018. Η μελέτη «The Continued Rise of the In-House Agency: 2023 Edition», η οποία διεξάγεται κάθε 5 χρόνια, το 2013 αποκάλυψε ότι το 58% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είχε τη δυνατότητα να διαχειρίζεται in-house τη διαφήμιση, ενώ το 2008 το ποσοστό αυτό έφτανε στο 42%.

Ως «in-house agency» ορίζεται στην έκθεση «ένα τμήμα, ομάδα ή πρόσωπο το οποίο διαχειρίζεται εργασίες που τυπικά εκτελεί ένα εξωτερικό διαφημιστικό ή άλλο MarCom agency» και δεν περιλάμβανε πόρους δημοσίων σχέσεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2023, με τη συμμετοχή 162 ερωτηθέντων. Επιπλέον, η μελέτη έδειξε ότι ο φόρτος εργασίας για τα in-house agencies συνεχίζει να αυξάνεται. Συγκεκριμένα, το 88% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η δουλειά των in-house agencies αυξήθηκε το περασμένο έτος, συμπεριλαμβανομένου του 67% που ανέφερε ότι είχε αυξηθεί «πολύ».

Στην έρευνα του 2018, το ίδιο ποσοστό έφτανε στο 90%. Οι συμμετέχοντες όρισαν ως βασικό όφελος την οικονομική αποδοτικότητα. Τα οφέλη συμπληρώθηκαν από την καλύτερη γνώση των brands, τη θεσμική γνώση και το αφοσιωμένο προσωπικό. Οι τύποι υπηρεσιών που μετακινήθηκαν κυρίως στην εσωτερική διαχείριση περιλαμβάνουν: δημιουργικές υπηρεσίες για ψηφιακά Μέσα, δημιουργικές υπηρεσίες για παραδοσιακά Μέσα και υπηρεσίες πολυμέσων.

(Πηγή: MediaPost)