Για τη στήριξη πρωτοετών φοιτητών

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας τοποθετούνται εκείνοι οι φοιτητές που λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, και χωρίς την απαιτούμενη υποστήριξη, δε θα είχαν τη δυνατότητα να εξοπλίσουν το νέο τους φοιτητικό σπίτι. Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, ενώ οι 50 τελικοί δικαιούχοι θα ανακοινωθούν στις αρχές Οκτωβρίου.