Η εταιρεία είναι μέλος του ομίλου ALX Polat Foreign Trade Group και εκπροσωπεί στη χώρα μας τον Hungarian National Trading House (MNKH), τον Ουγγρικό Εθνικό Οργανισμό Εμπορίου. Οι υπηρεσίες της ALX Ελλάς επιδιώκουν την ανάπτυξη διεπιχειρησιακών σχέσεων μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις δύο χώρες, βοηθώντας τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εξερευνήσουν ευκαιρίες συνεργασίας, να αναπτύξουν την εξωστρέφειά τους και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ο Γιάννης Καπλανέλης, Διευθυντής Λειτουργιών & Μάρκετινγκ της ALX Ελλάς, ανέφερε: «Η ALX Ελλάς είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης που υποστηρίζει τη διερεύνηση οικονομικότερων και ανταγωνιστικότερων λύσεων για τις ελληνικές επιχειρήσεις, με άξονα τους στρατηγικούς τομείς της ουγγρικής οικονομίας, υποκινώντας το διμερές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, τις επενδυτικές δραστηριότητες και τη ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο χωρών».