Oι ζυμώσεις που πραγματοποιούνταν εδώ και χρόνια στην τραπεζική αγορά απέδωσαν πρόσφατα καρπούς με την ένωση «εις σάρκα μίαν» των Alpha Bank και Eurobank, οι οποίες δημιουργούν έναν ηγετικό τραπεζικό οργανισμό όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αυτή η κίνηση των δύο τραπεζικών οργανισμών, σε συνεργασία με το Κατάρ, αναμένεται να προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων στον τραπεζικό χάρτη, με την αγορά να περιμένει την αντίδραση της Εθνικής Τράπεζας, της Νο1 τράπεζας στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Στην ουσία προχωράμε σε συνολική αναδιάρθρωση της τραπεζικής αγοράς που θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για το τραπεζικό σύστημα.

Παράλληλα, αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τα δεδομένα και στον επικοινωνιακό χάρτη των τραπεζικών οργανισμών, οι οποίοι παραδοσιακά αποτελούν σημαντικούς διαφημιζόμενους, επενδύοντας δεκάδες εκατ. ευρώ στην προβολή τους.

Ποια είναι η Alpha Eurobank
Όπως είναι γνωστό, η υλοποίηση της συγχώνευσης θα γίνει με απορρόφηση της Eurobank EFG από την Alpha Bank και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος της τρέχουσας χρονιάς, μετά από έγκριση των εκτάκτων γενικών συνελεύσεων των τραπεζών, καθώς και τις εγκρίσεις των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Ο όμιλος που θα δημιουργηθεί θα περιλαμβάνεται στους 25 μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους στην ευρωζώνη και θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά και οικονομικά μεγέθη:

  • Η επωνυμία της νέας τράπεζας είναι «Alpha Eurobank», με λογότυπο τα χρώματα της Alpha Bank
  • Συνολικές καταθέσεις 80 δισ. ευρώ και συνολικές χορηγήσεις 100 δισ. ευρώ
  • Δίκτυο καταστημάτων εντός και εκτός Ελλάδος που ξεπερνά τα 2.200 με περισσότερους από 30.000 εργαζόμενους
  • Πελατειακή βάση άνω των 8 εκατ. πελατών
  • O νέος τραπεζικός όμιλος θα έχει σημαντική παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη, με συνολικό δίκτυο 1.300 και πλέον καταστημάτων σε οκτώ χώρες, και θα συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων στη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Σερβία
  • Πιο συγκεκριμένα, στη Ρουμανία θα έχει μερίδιο αγοράς 11%, στη Βουλγαρία 14%, στη Σερβία 11% και στην Κύπρο 9%
  • Συνολικές χορηγήσεις εκτός Ελλάδος 21 δισ. ευρώ. Χορηγήσεις 6,9 δισ. ευρώ στη Ρουμανία, 5,3 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία και 2,2 δισ. ευρώ στη Σερβία.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι ο Γιάννης Κωστόπουλος και επικεφαλής του διοικητικού σχήματος θα είναι δύο συν-διευθύνοντες σύμβουλοι, ο Δημήτρης Μαντζούνης, υπεύθυνος των κεντρικών λειτουργικών υπηρεσιών και ο Νικόλαος Νανόπουλος, υπεύθυνος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Δεύτερη σε διείσδυση, πίσω από την Εθνική
Αυτό το συμπέρασμα απορρέει από έρευνα της Focus/Bari, η οποία προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώνει η τελευταία από την έρευνα Lifestyles, η οποία διεξήχθη την περίοδο Σεπτέμβριος 2010-Μάρτιος 2011. Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώνεται στο ποσοστό των Ελλήνων που συναλλάσσονται με τις τράπεζες γενικά, αλλά και με την κάθε τράπεζα γενικά.

Σύμφωνα με την έρευνα, η διείσδυση της Εθνικής Τράπεζας στο κοινό που συναλλάσσεται με τράπεζες αγγίζει το 38%, ενώ η διείσδυση του νεοσύστατου οργανισμού Alpha Eurobank θα ανέλθει στο 29,7%. Από εκεί και πέρα, ακολουθούν η Αγροτική Τράπεζα με ποσοστό διείσδυσης13,1%, η Τράπεζα Πειραιώς με 10,7%, η Emporiki Bank με 7,7% και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με 5,4%. Τον τραπεζικό χάρτη ολοκληρώνουν (σε επίπεδο διείσδυσης στο καταναλωτικό κοινό πάντα) η Τράπεζα Κύπρου (3,8%), η Citibank (2,8%), η Marfin Εγνατία (2,6%), η Geniki Bank (1,7%) και η Millennium (1,5%).


Ιδιαίτερα ποιοτικό, έντονα ενεργητικό το πελατολόγιο
Ένα ιδιαίτερα ποιοτικό, αλλά και έντονα ενεργητικό καταναλωτικό κοινό αναμένεται να δημιουργηθεί μετά τη συγχώνευση των τραπεζών Alpha Bank – Eurobank, το οποίο θα αποτελείται από τη σύνθεση πελατών των δύο τραπεζών, σύμφωνα με την ίδια έρευνα της Focus/Bari.

 Δημογραφικό προφίλ πληθυσμού που συναλλάσσεται με τράπεζες (%) – Κ/Ο τάξη

   ΑΒ  C1  C2  D/E
 Αlpha-Eurobank  20,5  9,2  29,2  41,1
 Εθνική Τράπεζα  16,8  9,3  26,4  47,5
 Συναλλάσσονται με τράπεζες  17,1  8,9  26,6  47,5
 Προφίλ Πληθυσμού  15,1  7,7  25,7  51,6
 Bάση: 18-70, κοινό που συναλλάσσεται με την κάθε τράπεζα

 Πηγή: Focus/Bari, Έρευνα Lifestyles, Σεπτέμβριος ’10 – Μάρτιος ’11.

Επεξηγήσεις κοινών
ΑΒ: Στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες.
C1: Υψηλού επιπέδου μόρφωσης υπάλληλοι σε μη χειρωνακτικές εργασίες ή ειδικευμένοι υπάλληλοι.
C2: Υπάλληλοι σε μη χειρωνακτικές εργασίες ή ειδικευμένοι υπάλληλοι.
D/E: Ανειδίκευτοι υπάλληλοι σε χειρωνακτικές εργασίες ή χαμηλού επιπέδου μόρφωσης υπάλληλοι.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, το νέο τραπεζικό σχήμα που θα δημιουργηθεί θα αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστή της Εθνικής Τράπεζας, όχι μόνο από πλευράς οικονομικών μεγεθών, αλλά και από πλευράς πελατολογίου. Το κοινό που συναλλάσσεται με τις τράπεζες ανέρχεται στο 77,7% του δείγματος, ενώ από αυτό, το 38% συναλλάσσεται με την Εθνική Τράπεζα (που είναι η τράπεζα με το μεγαλύτερο ποσοστό συναλλασσόμενων), το 16,8% με τη Eurobank και το 16,7% με την Alpha Bank, οι οποίες κατέχουν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα στην κατάταξη ποσοστού συναλλασσόμενων ανά τράπεζα.

Με τη συγχώνευση των Alpha και Eurobank το ποσοστό αυτό θα εκτοξευθεί στο 29,7% και η νέα τράπεζα θα βρεθεί στη δεύτερη θέση. Όσον αφορά στο δημογραφικό προφίλ ανά φύλο, το κοινό της Εθνικής είναι κατά 51,8% άνδρες και κατά 48,2% γυναίκες, την ώρα που τα αντίστοιχα ποσοστά της νέας Alpha Eurobank θα είναι 52,7% και 47,3%. Όσον αφορά στα ηλικιακά group, η Alpha Eurobank αναμένεται να έχει μεγαλύτερη διείσδυση στα νεαρότερα, αφού το 25,1% των πελατών της εμφανίζεται να ανήκει στο κοινό 25-34, το 22,9% στο κοινό 35-44 και το 22,4% στο κοινό 45-54. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα έχει μεγαλύτερη διείσδυση στο κοινό 55-70, αφού στο group αυτό ανήκει των 24,5% των πελατών της. Από εκεί και πέρα, το 23,1% ανήκει στο 35-44 και το 22,1% στο 25-34.

Όσον αφορά στον γεωγραφικό προσδιορισμό των πελατών τους, η Alpha Eurobank εμφανίζεται με μεγαλύτερη διείσδυση στην Αθήνα από ό,τι η Εθνική (51% έναντι 48,2%), αλλά μικρότερη στην περιφέρεια, όπου η Εθνική υπερτερεί (36,5% η Αlpha Eurobank έναντι 40,1% της Εθνικής). Τέλος, το κοινό της νέας Alpha Eurobank ανήκει κατά κύριο λόγο στην ανώτερη και μέση κοινωνικοοικονομική τάξη, ενώ της Εθνικής στη μέση και κατώτερη. Η έρευνα διεξήχθη σε άνδρες-γυναίκες 18-70 ετών, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και λοιπή ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη, ενώ εκτιμάται ότι κάλυψε 6.119.000 άτομα, (βάσει ΕΛΣΤΑΤ και απογραφής 2001). Τέλος, η έρευνα διεξήχθη με τη μέθοδο CAPI (Computer Assisted Personal Interviews).


Η διαφημιστική «ακτινογραφία» των δύο οργανισμών
Σε έναν από τους μεγαλύτερους διαφημιζόμενους της ελληνικής αγοράς θα καταστεί ο νέος τραπεζικός κολοσσός Alpha Bank και Eurobank, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της Media Services, βρέθηκαν το 2010 στο Top 15 των μεγαλύτερων διαφημιζόμενων, με κονδύλι η Eurobank ύψους 15.537.280 ευρώ, και η Alpha Bank ύψους με 13.702.473 ευρώ.

 Διαφημιστικές συνεργασίες τραπεζικών οργανισμών

 Αγροτική Τράπεζα  Synedia
 Εθνική Τράπεζα  Σε spec, στο οποίο συμμετέχουν ΑΔΕΛ, Ashley & Holmes, BBDO, Magnet, για τα media συμμετέχουν oι ΒGM OMD/The Media Corp, Media Insight, Carat και United Μedia. Ήταν στη Leo Burnett από το 2010. Το συνολικό διαφημιστικό κονδύλι, που είχε τεθεί υπό διαπραγμάτευση στο spec του 2010, είχε ανέλθει σε 45 εκατ. ευρώ.
 Εμπορική Τράπεζα  Frank
 Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο  Arrow, Ashley & Holmes, Γνώμη + DraftFCB. Τα Μedia στην Initiative (budget 8 εκατ. ευρώ)
 Τράπεζα Κύπρου  Cream
 Τράπεζα Πειραιώς  Bold Ogilvy
 Alpha Bank  DDB, McCann (τα media σε Tempo OMD και Universal Media)
 Eurobank  Tribe, Lowe, Spot JWT (τα media σε Mindshare και Carat)
 Geniki Bank  JNL+
 Marfin Egnatia  Mass (τα Μedia στη Fortune)
 Millennium Bank  Fortune

Το roster των διαφημιστικών εταιρειών που συνεργάζεται η Alpha Bank περιλαμβάνει την DDB και τη ΜcCann Erickson, ενώ Tribe, Lowe, Spot JWT συμμετέχουν στο roster της Eurobank. Όσον αφορά στα Μedia, η Alpha Bank συνεργάζεται με τις Tempo OMD και Universal Media και η Eurobank με τις Mindshare και Carat.

Σε πτώση η διαφημιστική δαπάνη πενταετίας
Η διαφημιστική δαπάνη των τραπεζικών οργανισμών εξάλλου, βρίσκεται σε πτώση την τελευταία πενταετία, καθώς άγγιξε το peak της το 2008 με συνολικό κονδύλι 172,5 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ το 2010 διαμορφώθηκε στα 113 εκατ. ευρώ περίπου.