Καθώς πλησιάζει η ώρα του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών, ξεκαθαρίζει η εικόνα του νέου τοπίου, η οποία είναι σαφές ότι οδηγεί σε έναν τελείως διαφορετικό διαγωνισμό από αυτόν του 2016.

Σε ό,τι αφορά τους ενδιαφερόμενους, από τη σχετική συνάντηση που έγινε στο ΕΣΡ και δημοσιοποιήθηκε στον Τύπο, εν όψει της υποβολής των σχετικών αιτήσεων μέχρι την 11η Ιανουαρίου, προκύπτει ότι στη φάση αυτή περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον ο Σκάι, το Star, ο Alpha , ο ΑΝΤ1, η Proteas Media Productions (Φ. Βρυώνης και κύπριος επιχειρηματίας) και η εταιρεία Mixta. Επίσης προπαρασκευαστικές κινήσεις συμμετοχής κάνει το «Ε» (Ραδιοτηλεοπτική ΑΕ,  υπό τον έλεγχο πλέον της Dimera Media Investments του Ιβάν Σαββίδη, που προχωρεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις 9 Ιανουαρίου), ενώ πρόσθετες προπαρασκευαστικές ενέργειες κάνουν επίσης τόσο ο Σκάι (έκτακτη Γ.Σ. της «Ειδήσεις Ντοτ Κομ ΑΕ», ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού για τη λήψη απόφασης συμμετοχής στο διαγωνισμό), όσο και το Star (απορρόφηση από τη «Νέα Τηλεόραση ΑΕ», ιδιοκτήτρια του Star Channel, της εταιρείας «Λυσιθέα ΑΕ», που θα οδηγήσει και σε σοβαρή αύξηση κεφαλαίου της «Νέας Τηλεόρασης ΑΕ»).

Αντίθετα δεν είναι ακόμα σαφές τι πρόκειται να συμβεί με το Mega, καθώς στο ερώτημα που υπέβαλε η εταιρεία «Τηλέτυπος» αν είναι δυνατή η αίτηση απόκτησης άδειας στον επικείμενο διαγωνισμό από άλλη εταιρεία  – με την οποία θα συγχωνευτεί στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης, αφού ο ν. 4339/2015 απαγορεύει σε όσους βρίσκονται σε αυτό το καθεστώς να υποβάλουν αίτηση για τη διεκδίκηση άδειας -, το ΕΣΡ φαίνεται ότι μάλλον δηλώνει αναρμόδιο να απαντήσει.

Η εικόνα λοιπόν που για την ώρα διαμορφώνεται δείχνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα είναι περίπου όσες και οι άδειες, ή πιθανόν ακόμα και λιγότεροι. Συνεπώς οι μεγάλες «δόξες» του διαγωνισμού Παππά, τα μερόνυχτα στο υπουργείο Τύπου, οι «λαγοί» και οι «χελώνες» και τα αστρονομικά ποσά ανά άδεια ανήκουν στο παρελθόν. Επίσης από τις προθέσεις του ΕΣΡ, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των υπερθεματιστών («διενεργείται τόσο κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού -προεπιλογή υποψηφίων- όσο και μετά την ανάδειξη των υπερθεματιστών», με την… υποχρεωτική τεχνική συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες»), είναι σαφές ότι τα «βοσκοτόπια» και οι άλλες φαιδρές πτυχές του προηγούμενου διαγωνισμού δεν πρόκειται να επαναληφθούν.

Το πως τελικά θα διαμορφωθεί το τοπίο θα φανεί μετά τις 11 Ιανουαρίου, καθώς αν κάποιος δεν γνωρίζει τους τελικούς ενδιαφερόμενους είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει το αποτέλεσμα. Το βέβαιο είναι ότι ο διαγωνισμός εξακολουθεί να έχει ένα πολύ σοβαρό μειονέκτημα, που εξασθενεί τη θέση του δημοσίου και συσκοτίζει την πραγματική εικόνα της τηλεοπτικής αγοράς. Το γεγονός δηλαδή ότι:
– Δεν γίνεται ταυτόχρονα με τον διαγωνισμό για τις πανελλαδικές άδειες και ο διαγωνισμός που αφορά στις άδειες στην Αττική (ή και τις άδειες για τυχόν θεματικά κανάλια), και
– το πολύ υψηλό ποσό εκκίνησης – 35 εκατ. ευρώ -, κάτι που δεν αποκλείει να γίνει και επαναπροκήρυξη αδειών, εφόσον αυτές μείνουν αδιάθετες.
Χωρίς καθαρούς κανόνες του παιχνιδιού ο κίνδυνος αποτυχίας ενός διαγωνισμού πάντα ελλοχεύει.