Τον όμιλο εταιρειών Κατράδης υποδέχθηκε ως νέο Μέλος η Πρωτοβουλία Ελλα-Δικά Μας, ενισχύοντας περαιτέρω την προσπάθειά της για στήριξη και προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και ανάταση της εγχώριας οικονομίας. Ο όμιλος εταιρειών Κατράδης έχει μακρά ιστορία που χρονολογείται από το 1936, όταν ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Κατράδη, που τότε λειτουργούσε ως προμηθευτής πλοίων με ειδίκευση σε σχοινιά πρόσδεσης υψηλής ποιότητας.

Με την πάροδο των ετών, η εταιρεία ανέπτυξε εκτεταμένη τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συνθετικών σχοινιών πρόσδεσης και θυσιαζόντων ανοδίων για την προστασία από τη διάβρωση. Παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα συρματόσχοινων από χάλυβα, ο Κατράδης εξυπηρετεί τη ναυτιλιακή βιομηχανία, τους τομείς της υπεράκτιας αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας και της ναυτιλίας.