Σημαντικά ευρήματα έρευνας των Spencer Stuart και Weber Shandwick

Οι ίδιοι, αναφέρουν ότι σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, προσλαμβάνουν περισσότερους ειδικούς σε digital και social media (73%) και καλλιεργούν στενότερες σχέσεις με χρήστες του twitter και bloggers με μεγάλο βαθμό επιρροής (55%). Τα παραπάνω, είναι μερικά από τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα της διεθνούς μελέτης «Rising CCO V», που πραγματοποίησαν οι εταιρείες Spencer Stuart και Weber Shandwick. Φέτος, στην πέμπτη χρονιά της, η μελέτη διερευνά πώς οι CCOs αναμένουν να εξελιχθεί ο ρόλος τους, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με αυξανόμενο digital χαρακτήρα και διασπορά των media.

Τα επόμενα χρόνια, τα social media αναμένεται από μόνα τους να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη δουλειά των CCOs. Η συντριπτική πλειοψηφία (91%) αναμένει να αυξηθεί η σημασία των social media περισσότερο από κάθε άλλο τομέα επικοινωνίας υπό την ευθύνη τους. Σε παγκόσμια κλίμακα, οι CCOs αναμένουν επίσης αύξηση της σημαντικότητας της κινητής τηλεφωνίας (73%) και της παραγωγής video (69%). Η μεγάλη πλειοψηφία των CCOs (86%) συμφωνεί ότι οι αλλαγές στο περιβάλλον των media, τα προηγούμενα χρόνια, είχαν σημαντική επίδραση στις επικοινωνιακές στρατηγικές και αναμένουν το τοπίο να συνεχίσει να εξελίσσεται.

Ένας τρόπος μέσω του οποίου το εξελισσόμενο περιβάλλον των media αναμένεται να επηρεάσει την εταιρική επικοινωνία είναι η δημοσίευση περιεχομένου (content publishing), η οποία βρίσκεται στην ατζέντα του 90% των CCOs. Το 58% των CCOs ανέφερε ότι δημιουργούν και δημοσιοποιούν το δικό τους περιεχόμενο και το 18% ότι βρίσκονται στη διαδικασία προετοιμασίας για να γίνουν «εκδότες πρωτογενούς περιεχομένου». Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι επίσης το εύρημα που κάνει λόγο για αύξηση της ευθύνης των CCOs σε θέματα Marketing, σε σχέση με μερικά χρόνια πριν. Το ποσοστό των CCOs που επιβλέπουν το marketing αυξήθηκε κατά 35% σε σχέση με το 2012.

Σύμφωνα με την Leslie Gaines-Ross, Chief Reputation Strategist της Weber Shandwick, «η ευρύτερη σύγκλιση του Marketing και της Επικοινωνίας καθοδηγείται κυρίως από την διαρκώς αυξανόμενη αδιαίρετη σχέση της corporate και της brand φήμης. Σε ένα κατακερματισμένο περιβάλλον media, το να έχεις μία καθαρή φωνή της επιχείρησης, είναι σήμερα αποστολή καθοριστικής σημασίας». Το 84% των CCOs παγκοσμίως συμφωνούν ότι σήμερα η εταιρική φήμη και η φήμη του brand είναι αδιάρρηκτες μεταξύ τους. Στενά συνδεδεμένη σε μεγάλο βαθμό με αυτή τη σχέση, είναι η προεξέχουσα θέση των Δημοσίων Σχέσεων ως marketing mix συστατικό. Σχεδόν δύο στους τρεις CCOs (62%) συμφωνούν ότι οι Δημόσιες Σχέσεις διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο σε ό,τι αφορά το status τους στο marketing mix τα τελευταία χρόνια.