Τα ευρήματα της έρευνάς της σχετικά με τις αλλαγές στη συμπεριφορά, τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία του Covid-19, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΥ Ελλάδος με τη συνεργασία της MRB. Στον 6ο κύκλο της έρευνας «Future Consumer Index 2021», βρέθηκε, μεταξύ άλλων, ότι 59% των Ελλήνων καταναλωτών εκτιμούν ότι ο φόβος της πανδημίας θα συνεχίσει να επικρατεί για περισσότερο από έναν χρόνο. Επίσης, 60% των συμμετεχόντων ξοδεύουν λιγότερα μετά την πανδημία, ενώ 43% αγοράζουν μόνο τα απαραίτητα.

Ο αντίκτυπος της κρίσης στην οικονομία αποτελεί την κύρια πηγή προβληματισμού για 77% των Ελλήνων, ενώ 2 στους 5 (41%) έχουν αλλάξει τα brands, από τα οποία αγοράζουν. Παράλληλα, 53% δηλώνουν ότι θα δίνουν στο μέλλον μεγαλύτερη έμφαση στον περιβαλλοντικό ή στον κοινωνικό αντίκτυπο των προϊόντων που αγοράζουν, ενώ το 50% είναι θετικοί προς τις online αγορές, αλλά 49% προβληματίζονται για τους αργούς χρόνους και 47% για το υψηλό κόστος παράδοσης.