Μεταξύ άλλων ζητά το 5% του αγγελιοσήμου να αποδίδεται για την ίδρυση Ειδικού Ταμείου Ασφάλισης των εργαζομένων στη διαφήμιση

Πιο συγκεκριμένα, ζητάει τα εξής:

1. Tη μείωση του ποσοστού του αγγελιοσήμου σε πανελλαδικό επίπεδο, «γιατί αυτό λειτουργεί σε βάρος της ανάπτυξης όλων των επιχειρήσεων, αλλά και των Μ.Μ.Ε. με αποτέλεσμα να λαμβάνουν λιγότερες διαφημίσεις λόγω του υψηλού κόστους του αγγελιοσήμου 21,5%».

2. Την κατάργηση του αγγελιοσήμου σε όλες τις τοπικές διαφημίσεις του νομού Θεσσαλονίκης, «όπως αυτό συμβαίνει στους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας, με στόχο την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων, αλλά και την ενδυνάμωση των τοπικών Μ.Μ.Ε».

3. Την απεμπλοκή των επιχειρήσεων διαφήμισης και επικοινωνίας από τις επιπτώσεις μη καταβολής του αγγελιοσήμου λόγω πτώχευσης των διαφημιζόμενων επιχειρήσεων ή άρνησής τους να το καταβάλουν λόγω οικονομικής αδυναμίας.

4. Την κατάργηση ποινικών ευθυνών κατά των επιχειρήσεων του κλάδου όταν μια διαφημιζόμενη επιχείρηση έχει πτωχεύσει και αδυνατεί να πληρώσει τις διαφημίσεις που έκανε, καθώς και το αγγελιόσημο που αντιστοιχεί σε αυτές.

5. Ένα ποσοστό 5% από τις εισπράξεις του αγγελιοσήμου, να αποδίδεται στους διαφημιστές και στους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις επικοινωνίας, με σκοπό την ίδρυση Ειδικού Ταμείου Ασφάλισης των εργαζομένων στη διαφήμιση.