Ο Δημήτρης Σιανδρής, Chief Operating Officer και Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ, είναι το νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Δίρφυς ΑΕ, μετά και την πρόσφατη εξαγορά του 42,34% των μετοχών της Δίρφυς ΑΕ από τη Λουξ.

Ο Νίκος Σέρρας παραμένει ο κάτοχος του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών και μέλος του ΔΣ της Δίρφυς ΑΕ με την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.

Ο Δημήτρης Σιανδρής αναλαμβάνει τη θέση του Αντιπροέδρου στην Δίρφυς ΑΕ, ενώ ο Σπύρος Αντωνίου, Τεχνικός Διευθυντής της Δίρφυς και ο Κωνσταντίνος Κολιοβέτας, Οικονομολόγος και Εκπρόσωπος μετόχου μικρότερου ποσοστού, αποτελούν τα υπόλοιπα μέλη της Διοίκησης.