Αποχωρεί ο Γιάννης Σμυρλάκης

Από τον τομέα ενημέρωσης ξεκίνησαν οι αλλαγές στη διοίκηση της ΕΡΤ. Από τη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης αποχωρεί ο Γιάννης Σμυρλάκης ενώ ο διάδοχός του αναμένεται να επιλεγεί άμεσα. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την πρόωρη και κοινή συναινέσει λύση της σύμβασης του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης Γ. Σμυρλάκη και την καταβολή των αποδοχών του έως το Μάϊο του 2020, ημερομηνία κατά την οποία έληγε κανονικά η σύμβασή του. Παράλληλα, από τη Δευτέρα, έγινε εσωτερική προκήρυξη για τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης, άρα ο νέος ιθύνων στον τομέα ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών της ΕΡΤ θα προκύψει εκ των έσω.