Τα κεντρικά γραφεία της TÜV Austria Hellas στην Αθήνα βρίσκονται πλέον στην Αγία Παρασκευή. Η νέα διεύθυνση είναι Λεωφ. Μεσογείων 429, Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15343. Τα διοικητικά γραφεία βρίσκονται στον 2ο όροφο, ενώ από τον Σεπτέμβριο στον 1ο όροφο θα λειτουργήσει το εκπαιδευτικό κέντρο TÜV Academy, όπου θα διεξάγονται πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα τηλέφωνα και τα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν τα ίδια.