Δημιουργούνται δύο τμήματα

Συγκεκριμένα, από 1η Αυγούστου το Division χωρίζεται σε δύο τμήματα, Παραγωγικό και Εμπορικό. Την διεύθυνση του Παραγωγικού τμήματος αναλαμβάνει ο Θεόδωρος Χριστοδούλου που μετακινείται από τη θέση του Quantitative Director του Custom Research Division της εταιρείας. Την Εμπορική Διεύθυνση αναλαμβάνει η Λώρα Σκολαρίκου, Unit Manager του τμήματος Retail and Technology τα 4 τελευταία χρόνια στην GfK Hellas.

Ο Σπύρος Καμηλέρης, General Manager του Division σχολίασε μεταξύ άλλων: «Η νέα δομή θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την ποιότητα των συλλεγομένων και παραγομένων στοιχείων σε μια αγορά που συνεχώς μεταβάλλεται λόγω των γνωστών κατατάξεων και οι στατιστικές γνώσεις του κ. Χριστοδούλου θα βοηθήσουν τα μέγιστα.

Παράλληλα θα ελευθερωθεί χρόνος από το εμπορικό τμήμα που θα αξιοποιηθεί για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας γιατί οι σημερινές συνθήκες, μας επιβάλλουν να είμαστε πιο κοντά τους πελάτες μας και να μεταφέρουμε γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα την πληροφορία. Η νέα δομή επίσης βοηθά στο να επενδύσουμε σε νέες υπηρεσίες ταχύτερα και πιο ποιοτικά καταφέρνοντας να κρατήσουμε το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού μας».