Διευρυμένα καθήκοντα για την Άννα Αργύρη

Πρόκειται για στέλεχος με εκτενή και σημαντική εμπειρία στο χώρο των εκδόσεων, με πορεία 20 χρόνων στον Όμιλο των Αττικών Εκδόσεων. Η Στέλλα Περτσά, η οποία είχε την αντίστοιχη θέση, μετά από 18 χρόνια συνεργασίας με τον όμιλο και 25 χρόνια στο χώρο της διαφήμισης αποχωρεί για να ασχοληθεί με το νέο της επιχειρηματικό εγχείρημα.