Η Karabinis Medical προχώρησε σε σειρά αλλαγών στην οργανωτική της δομή, στην προσπάθεια της να εδραιώσει και να ενισχύσει την στρατηγική της ανάπτυξη για τα επόμενα έτη. Ο Γιώργος Μανθόπουλος κατόπιν πολυετούς σταδιοδρομίας στην θέση του Εμπορικού Διευθυντή της Καραμπίνης Medical, ανέλαβε από 1ης Νοεμβρίου 2021 καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της εταιρείας. Ταυτόχρονα, ανέλαβε και τη θέση του Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Χρυσόστομος Ντάσικος, μετά από πολυετή πορεία ως Διευθυντής Πωλήσεων ανέλαβε καθήκοντα Εμπορικού Διευθυντή και θέση Μέλους στο ΔΣ, ενώ ο Γιώργος Σταματίου, Διευθυντής Ανάπτυξης, ανέλαβε θέση Μέλους στο ΔΣ της εταιρείας.

Η Σοφία Πετροπούλου, Διευθύντρια Logistics, επίσης ανέλαβε θέση Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όπως και ο Παναγιώτης Μαγουλάς, Διευθυντής Οικονομικών. Τέλος, ο Γιώργος Χατζηιωάννου, μετά από πολυετή πορεία ως Αντιπρόσωπος Πωλήσεων Φαρμακείου, από 1ης Νοεμβρίου ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Πωλήσεων Φαρμακείου.