Προστίθενται οι υποκατηγορίες Social, Branded Technology και Branded Games

(ΚΑΝΝΕΣ) Συγκεκριμένα, δημιουργούνται τρεις νέες υποκατηγορίες σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα, η Social, η Branded Technology και η Branded Games. Η πρώτη υποκατηγορία θα βραβεύσει έργα με το social thinking στο επίκεντρο, εξετάζοντας τα επίπεδα engagement και την δημιουργική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ένα εμπορικά επιτυχημένο αποτέλεσμα. Η Branded Technology θα ξεχωρίσει έργα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να ενισχύσουν ή να ολοκληρώσουν το brand, ενώ η Branded Games θα βραβεύσει τα δημιουργικά project που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για κάποιον πελάτη, με σκοπό να ενισχυθεί η συνολική εμπειρία του brand.