Αποχωρήσεις μετόχων, μελών ΔΣ και συνεργατών

Όπως είναι γνωστό, η avakon+ αποτελεί συνέχεια της Avakon Media O.E, η οποία ιδρύθηκε το 2009 από τους Γιώργο Αναστασίου, Βαρδή Βαρβουλάκη και Σταύρο Κοντακτσή (τα αρχικά επωνύμων των οποίων συνθέτουν την επωνυμία Avakon) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών digital marketing και social media. Το 2012 η εταιρεία συνεργάσθηκε με τον Ομίλο JNL+, μέσω της δημιουργίας της εταιρείας avakon+, με κοινή -έως πρόσφατα- μετοχική σύνθεση.

Τόσο η Avakon Media ΟΕ, όσο και η Avakon+, διέγραψαν θετική πορεία στο χώρο της online διαφήμισης και επικοινωνίας, αποκομίζοντας σχετικά βραβεία και διακρίσεις. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, λόγων των πρόσφατων γεγονότων προέκυψε και η αποχώρηση του συνόλου προσωπικού της εταιρείας, αποτελούμενο από στελέχη επί χρόνια συνεργαζόμενα με τους ιδρυτές της Avakon.

Ασφαλής θα πρέπει να θεωρείται η εκτίμηση για την δραστηριοποίηση των ιδρυτών της Avakon στο χώρο της online επικοινωνίας υπό κάποιο νέο σχήμα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση επ’ αυτού μέχρι στιγμής.