Σε συμφωνία για μία κοινή δέσμη 11 ορισμών που οριοθετούν το επιβλαβές περιεχόμενο στα social media, όπως η ρητορική μίσους, κατέληξαν Facebook, YouTube, Twitter, επαγγελματίες marketing και agencies μέσω του Global Alliance for Responsible Media (GARM) και του World Federation of Advertisers (WFA).

Στους ορισμούς αυτούς περιλαμβάνονται τομείς, όπως περιεχόμενο για ενήλικες, explicit περιεχόμενο, βωμολοχία, τρομοκρατία και ρητορική μίσους, που κατατάσσονται σε κλίμακα διαβάθμισης κινδύνου -από τον χαμηλό έως τον υψηλότερο. Ως τομείς δράσης αναγνωρίστηκαν η υιοθέτηση των προτύπων αυτών, η ανάπτυξη reporting standards όσον αφορά στο harmful content, η δέσμευση για ανεξάρτηση επίβλεψη στο κομμάτι operations, integrations και reporting, και η δέσμευση ανάπτυξης εργαλείων για καλύτερη διαχείριση της διαφημιστικής συνέπειας/συνέχειας.

Αποστολή των πλατφορμών είναι η εφαρμογή των προτύπων και εργαλείων που θα επιτρέπουν στα brands να εντοπίζουν και να αποφεύγουν το επιβλαβές περιεχόμενο. Επίσης, συμφώνησαν σε ανεξάρτητο έλεγχο από το Media Ratings Council, που θα ολοκληρώσει τον έλεγχο στο YouTube έως το τέλος Νοεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν έλεγχοι σε Facebook και Twitter έως το τέλος του έτους.