Το βραβείο Diamonds of the Greek Economy 2020 απέσπασε για μία ακόμη φορά η Λουξ, στο πλαίσιο της ομώνυμης εκδήλωσης που διοργανώνεται από τον εκδοτικό όμιλο New Times Publishing και πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, στο Hilton Athens για την ανάδειξη των ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών της ελληνικής οικονομίας.

Η Λουξ διακρίθηκε με βάση την αξιολόγηση συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών, όπως η κερδοφορία, η ρευστότητα, η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, ενώ συνυπολογίστηκαν και άλλοι παράγοντες, όπως τα επενδυόμενα κεφάλαια, η στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού.