Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το ReGeneration Academy on Female IT Career pathways, σε συνεργασία με την INCO Academy-Work In Tech και με την υποστήριξη του Google.org. Tο ReGeneration παρουσιάζει μια ακόμη Ακαδημία αποκλειστικά για νέες πτυχιούχους, με στόχο την ενδυνάμωση και ένταξή τους σε οργανικές θέσεις εργασίας στον τομέα του IT και όχι μόνο. Συγκεκριμένα, Το ReGeneration Academy on Female IT Career pathways έχει σχεδιαστεί για νέες απόφοιτες έως 29 ετών, με πτυχίο από οποιοδήποτε ακαδημαϊκό υπόβαθρο και με 0 έως 3 χρόνια προϋπηρεσία, οι οποίες επιθυμούν να αναπτύξουν IT skills, να εξερευνήσουν νέους κλάδους και να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον τομέα που τους ενδιαφέρει.