Οργανική ανάπτυξη καθαρών εσόδων 5,6% ΥοΥ ανακοίνωσε το Interpublic Group για το Q3 2022, στα 2,3 δισ. δολάρια, καταγράφοντας επιβράδυνση από το 7,9% του Q2. Ωστόσο, αναθεώρησε προς τα επάνω την ετήσια πρόβλεψη στο 7% από το 6,5%, ακολουθώντας τα βήματα των Omnicom και Publicis.

O CEO, Philippe Krakowsky δήλωσε ότι παρά την «αυξημένη μακροοικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα», η εταιρεία διαβλέπει «σημαντικό περιθώριο για να συνεχίσει να δημιουργεί αξία για όλους τους stakeholders».

Η οργανική ανάπτυξη στις ΗΠΑ αυξήθηκε 8,2% ΥοΥ, οι διεθνείς αγορές αναπτύχθηκαν 8,3%, η Μ. Βρετανία ενισχύθηκε κατά 3,6%, η ηπειρωτική Ευρώπη 7,5% και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού 6,4%. Όπως και τα προηγούμενα τρίμηνα, τα περιθώρια επιβραδύνθηκαν ΥοΥ, από 16,3% το Q3 2021 στο 15,5%, κυρίως λόγω αύξησης του ανθρώπινου δυναμικού κατά 7% και αυξημένων εξόδων λόγω άρσης των περιορισμών κατά της πανδημίας.

«Τα αποτελέσματά μας εξακολουθούν να αντανακλούν την ισχυρή πειθαρχία ως προς τα κόστη που επιδεικνύουν οι ομάδες μας και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις μας σε βασικές αναπτυξιακές περιοχές», δήλωσε ο Krakowsky, απαντώντας και σε προβληματισμούς που εκφράζουν επενδυτές σχετικά με τις επιδόσεις του ομίλου σε μια παγκόσμια ύφεση, ένα όλο και πιθανότερο σενάριο.

(Πηγή: Campaign)