Ο Μήνας διήρκησε 13 Απριλίου με 13 Μαΐου και στο διάστημα αυτό, οι εργαζόμενοι της AIG σε Ελλάδα και Θεσσαλονίκη προσέφεραν εθελοντική εργασία στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, που διατηρεί το Χαμόγελο του Παιδιού στο Μαρούσι, επισκέφθηκαν το Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι του Χαμόγελου του Παιδιού στα Ιλίσια και επισκέφθηκαν τους χώρους της Praksis σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου παρέδωσαν είδη πρώτης ανάγκης που είχαν συγκεντρώσει και συνέβαλλαν στο διαχωρισμό και ταξινόμησή τους.