Το πρώτο αγροτικό επιμορφωτικό συνέδριο με τίτλο «Καλλιέργεια -Τυποποίηση- Προώθηση» διοργανώνεται από τη Vertical στο Ζάππειο, στις 21 Ιανουαρίου. Σκοπός του συνεδρίου είναι η κατάρτιση των αγροτών για τις πιο προσοδοφόρες και με μεγαλύτερη εμπορική προοπτική καλλιέργειες, και για την προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσδώσουν στα τελικά προϊόντα η κατάλληλη τυποποίηση και οι νέοι τρόποι προώθησής τους. Ομιλητές θα είναι στελέχη φορέων, marketing εταιρειών τροφίμων, διαφημιστικών εταιρειών και ακαδημαϊκοί.