Η επιτροπή αποφάνθηκε ότι οι συμμετοχές δεν ικανοποιούν τα ορισθέντα κριτήρια

Το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου έκρινε ως «άγονο» τον διαγωνισμό μελετών που είχει προκηρύξει για σχεδιασμό του λογοτύπου και σλόγκαν της τουριστικής Κύπρου. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει το σχετικό έγγραφο, η κριτική επιτροπή αξιολόγησε τις υποβληθείσες προτάσεις, που κρίθηκαν έγκυρες κατά τον έλεγχο του περιεχομένου των φακέλων Α, «και αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν μπορούν να βραβευθούν, αφού αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν επαρκώς τα κριτήρια που έχουν τεθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού. Ενόψει του πιο πάνω, η κριτική επιτροπή αποφάσισε να μην επιλέξει οποιαδήποτε από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για το πρώτο ή και οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα βραβεία».