«Στον αέρα» η παράταση εφαρμογής μετά την απόσυρση του «παράλληλου προγράμματος»

Όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, το πρόγραμμα αυτό αποσύρθηκε, για να εξετασθεί σε συνεννόηση με τους εταίρους και να κατατεθεί εκ νέου τον Ιανουάριο. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι με τα σημερινά δεδομένα και εάν δεν προκύψει κάποια τροπολογία της τελευταίας στιγμής, ο νόμος 4279/2014 θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016, με ότι αυτό συνεπάγεται για την διαφημιστική αγορά. Ως εκ τούτου, η τελευταία ελπίζει σε κάποια τροπολογία της τελευταίας στιγμής, που θα δίνει κάποια παράταση. Σε αντίθετη περίπτωση, αναμένονται σημαντικοί «τριγμοί» από την άμεση εφαρμογή του. Υπενθυμίζεται ότι σε αντίστοιχη κατάσταση βρίσκονταν η διαφημιστική αγορά και πέρσι τέτοια εποχή, με το θέμα της εφαρμογής του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων από την 1η Ιανουαρίου 2015. Η αγορά ανέμενε κάποια τροπολογία της τελευταίας στιγμής, που θα έδινε παράταση στην εφαρμογή του φόρου αυτού, η οποία όμως δεν ήλθε ποτέ.