Δύο νέες, σημαντικές ειδικές διακρίσεις προστίθενται στον θεσμό

Για την ανάδειξη τους θα χρησιμοποιηθεί η ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από τα Effie Global για το Effie Index (www.effieindex.com). Η υποβολή συμμετοχών θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 16 Μαΐου και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι καμπάνιες που πραγματοποιήθηκαν από 1 Ιουλίου 2012 έως και 28 Φεβρουαρίου 2014. Οδηγίες για τη συμπλήρωση της φόρμας αποτελεσματικότητας, καθώς και τον κανονισμό των φετινών βραβείων, υπάρχουν στο www.effie.gr.