Στη 19η θέση η Ελλάδα στην ΕΕ28
Στο 1,14% διαμορφώθηκε το 2017 το ποσοστό των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) επί του ΑΕΠ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και έχουν αποσταλεί στη Eurostat.

Οι εν λόγω δαπάνες ανήλθαν στα 2.033 εκατ. ευρώ, κατά 15,9% υψηλότερες σε σχέση με το 2016, κατατάσσοντας την Ελλάδα στη 19η θέση στην ΕΕ28. Ο τομέας των επιχειρήσεων έχει για 2η χρονιά τη μεγαλύτερη συνεισφορά με ρυθμούς αύξησης 33,8%, αγγίζοντας τα 990,8 εκατ. ευρώ. Στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν δαπάνες 577,7 εκατ. ευρώ, στον κρατικό τομέα 448,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο τομέας των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων έχει μικρότερη συνεισφορά, στα 16,4 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τις πηγές για δαπάνες Ε&Α, το 44,8%, ήτοι 910,6 εκατ. ευρώ, προήλθε από τις επιχειρήσεις, ενώ η κρατική χρηματοδότηση ανήλθε σε 772,7 ευρώ, ποσοστό 38,0%.