Σύμφωνα με την Ernst & Young «Mid-year European Attractiveness Survey»

Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας  της Ernst & Young «Mid-year European Attractiveness Survey» οι θέσεις εργασίες που δημιουργήθηκαν από άμεσες ξένες επενδύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 (78.299) αντισταθμίζουν σε κάποιο βαθμό τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν ως αποτέλεσμα των αναδιαρθρώσεων και της συμπίεσης της αλυσίδας εφοδιασμού σε πολλούς κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης συνέχισαν να  προσελκύουν μεγαλύτερο αριθμό επενδύσεων, οι οποίες όμως ήταν μικρότερης αξίας και δημιούργησαν λιγότερες θέσεις εργασίας από τις επενδύσεις σε άλλα σημεία της Ευρώπης. Ωστόσο, η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη άρχισε να ανακάμπτει ως προορισμός άμεσων ξένων επενδύσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012. Είχε προηγηθεί μια σημαντική επιβράδυνση κατά το 2010 και 2011, όταν οι επενδύσεις στην περιοχή έφθασαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, η Δυτική Ευρώπη προσέλκυσε το 75% των αποφάσεων για ΑΞΕ, όμως περισσότερες από τις μισές θέσεις εργασίας (53,8%) δημιουργήθηκαν από ΑΞΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η Μεγάλη Βρετανία παρέμεινε ο μεγαλύτερος αποδέκτης ΑΞΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 με τη Γαλλία να διατηρεί τη δεύτερη θέση. Η Ισπανία βρέθηκε στην τρίτη θέση ξεπερνώντας τη Γερμανία. Θετική εξέλιξη αποτελεί η αύξηση των ΑΞΕ στους τομείς των υπηρεσιών και της μεταποίησης, ιδιαίτερα σε χώρες της ΚΑΕ όπως η Τσεχία.