Σύμφωνα με το Allianz Global Wealth Report
Την 9η έκδοση της «Παγκόσμιας Έκθεσης Πλούτου», παρουσίασε Allianz, σχετικά με την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων και των χρεών των νοικοκυριών σε περισσότερες από 50 χώρες.

Το 2017, η οικονομική ανάκαμψη που διαδέχτηκε την οικονομική κρίση κορυφώθηκε με μια ταυτόχρονη άνοδο σε όλο τον πλανήτη και οι χρηματοπιστωτικές αγορές είχαν ισχυρή απόδοση.Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 7,7%. Το παγκόσμιο ακαθάριστο ενεργητικό ανήλθε σε 168 τρις ευρώ. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκαν με ένα υγιές 5,8% το 2017, μετά από δύο χρόνια αρνητικής ανάπτυξης.

Ο κύριος μοχλός ανάπτυξης ήταν τα χρεόγραφα που αυξήθηκαν περισσότερο από 30%, αντικατοπτρίζοντας τις ανερχόμενες κεφαλαιαγορές. Ταυτόχρονα, τα ελληνικά νοικοκυριά συνέχισαν να μειώνουν το χρέος τους, οι υποχρεώσεις μειώθηκαν για έβδομη συνεχόμενη χρονιά (2017: -3,8%). Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών υποχώρησε στο 62,1%, απόλυτα ευθυγραμμισμένος με τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Επίσης, τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σημείωσαν πολύ ισχυρή άνοδο 14% το 2017, μακράν το υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης στην Ευρώπη.